Żelazo i mangan to substancje, które najczęściej są wykrywane w przekroczeniach w przypadku własnych ujęć wody. Ich obecność nie jest pożądana ze względu na ilość szkód technicznych, jakie wyrządzają w gospodarstwach domowych. W jaki sposób walczyć z kłopotami przekroczeń żelaza i manganu w wodzie?

Żelazo i mangan w wodzie ze studni

Osoby korzystające z własnego ujęcia wody powinny zatroszczyć się o to, aby woda, z jakiej korzystają oni i ich rodzina na co dzień była najwyższej jakości. W niektórych przypadkach problemy z jakością wody mogą być dostrzegalne już na pierwszy rzut oka. Często właściwości organoleptyczne wody, takie jak mętność, zapach, smak, barwa pozostawiają wiele do życzenia. Innym razem, choć problemów nie widać na pierwszy rzut oka, wcale nie oznacza to, ze ich nie ma. Wiele przekroczeń substancji niebezpiecznych dla zdrowia nie powoduje zmiany właściwości fizycznych wody.

W związku z tym, że woda z własnego ujęcia może kryć w sobie praktycznie wszystko, warto przeprowadzić jej analizę pod względem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym.

Eksperci z branży uzdatniania wody praktycznie nie są zaskoczeni faktem, że w większości przypadków problemem jest żelazo oraz mangan w zbyt wysokich stężeniach. Te substancje zazwyczaj występują w przekroczeniach norm razem.

Zarówno mangan, jak i żelazo najczęściej są pochodzenia naturalnego. Przedostają się do wody w wyniku wymywania skał, znacznie rzadziej pochodzą ze ścieków przemysłowych czy korodowania stalowych zbiorników.

Obie substancje mogą występować w wodzie w formie niewidocznej dla oka, rozpuszczonej oraz w formie drobnych cząsteczek stałych, czyli w postaci nierozpuszczonej. Rodzaj i ilość występowania są uzależnione od typu ujęcia.

Problem widoczny gołym okiem

Problem przekroczeń żelaza i manganu w wodzie często można dostrzec gołym okiem w domu. Wielu użytkowników zażelazionej i zamanganionej wody już bez przeprowadzania analizy jest w stanie rozpoznać, że kłopot leży w występowaniu właśnie tych substancji.

Przede wszystkim często widać i czuć nieprawidłowości związane z jakością wody już po nalaniu jej do szklanki. Wysokie stężenie żelaza i manganu sprawia, że woda zazwyczaj jest mętna, w dodatku pojawia się niekorzystna barwa. Dodatkowo często dochodzą też problemy z zapachem wody oraz metalicznym posmakiem.

Rdzawe zacieki widać przy wszystkich miejscach poboru wody. Są bardzo ciężkie do usunięcia i wymagają zastosowania silnych detergentów, które są dość drogie, a w dodatku mają niezbyt korzystny wpływ na środowisko.

Żelazo i mangan obecne w wodzie dość mocno brudzą prane tkaniny, a w dodatku mogą prowadzić do powstawania poważnych awarii.

Ponadto dochodzi jeszcze cała gama strat, których nie da się dostrzec. Osad z wytrąconego żelaza i manganu obniża wydajność pomp tłoczących wodę, pozostaje w rurach, zmniejszając ich światło, a tym samym przepływ wody. W dodatku stanowi on doskonałe środowisko do bytowania różnego rodzaju mikroorganizmów, w tym również gatunków negatywnie wpływających na zdrowie człowieka.

Choć żelazo i mangan nawet w dużych przekroczeniach nie oddziałują w znacznym stopniu na stan zdrowia, to jednak warto oczyszczać z nich wodę, by nie przynosiła strat w gospodarstwie domowym i nie powodowała awarii domowych instalacji.

Zacznij od analizy wody

Usuwanie żelaza i manganu z wody można przeprowadzić na kilka sposobów. Ogromne znaczenie przy doborze właściwej metody oczyszczania mają nie tylko parametry związane z samym żelazem i manganem. Liczy się także: odczyn pH wody, jej utlenialność, występowanie jonu amonowego.

Aby poznać właściwości, najlepiej zacząć od zlecenia profesjonalnej analizy wody. W przypadku własnych ujęć to konieczność. Każdy właściciel własnej studni powinien wykonać analizę wody pod kątem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym.

Na tej podstawie ocenia się, jakie złoże filtracyjne i wielkość urządzenia najlepiej wybrać, by z kranu popłynęła woda najwyższej jakości.

Profesjonalną, kompleksową analizę wody można zlecić w lokalnym zakładzie sanitarno-epidemiologicznym, prywatnym laboratorium świadczącym usługi w tym zakresie bądź w firmie z branży uzdatniania wody. W tym ostatnim przypadku możemy liczyć na ofertę z wyceną urządzeń, które powinny uporać się z występującymi problemami.

Więcej informacji tutaj: Kto powinien zlecić analizę wody? Od czego zacząć?

Odżelazianie wody z napowietrzaniem

Jedną z najpopularniejszych, najbardziej wydajnych i ekonomicznych metod uzdatniania wody z własnego ujęcia pod kątem redukcji żelaza i manganu, jest zastosowanie specjalistycznych urządzeń, wykorzystujących w swoim działaniu wstępne napowietrzanie wody.

Dzięki procesowi napowietrzania woda jest wzbogacana w tlen. To powoduje, że związki żelaza i manganu szybciej przekształcają się z formy rozpuszczalnej w nierozpuszczoną. Ponadto podniesieniu ulega odczyn pH, a duża ilość tlenu sprawia, że w wodzie nie ma szans na rozwój bakterii beztlenowych. To też doskonały sposób na eliminację zapachu siarkowodoru z wody użytkowej.

Plusem zastosowania odżelaziania i odmanganianie ze wstępnym napowietrzaniem jest także to, że do regeneracji nie są wykorzystywane żadne środki chemiczne, a wyłącznie woda. To ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie.

Istnieją dwa rodzaje odżelaziaczy i odmanganiaczy wykorzystujących w swoim działaniu wstępne napowietrzanie. Pierwszym są klasyczne urządzenia składające się z butli ciśnieniowej wypełnionej złożem filtracyjnym oraz głowicy sterującej.

W tym przypadku do procesu napowietrzania wody wykorzystywana jest zwężka napowietrzająca bądź sprężarka powietrza oraz ocynkowany zbiornik hydroforowy. Są to elementy niezbędne w całym układzie.

Zaletą klasycznych odżelaziaczy i odmanganiaczy jest to, że radzą sobie nawet z bardzo dużymi przekroczeniami żelaza i manganu w wodzie, przy dużym zużyciu wody. To sposób na uzdatnianie rekomendowany do dużych gospodarstw domowych, na przykład tam, gdzie niezbędne jest nawadnianie ogrodu. Sprawdza się zwłaszcza w przypadku automatycznych systemów nawadniania.

Alternatywnym rozwiązaniem mogą być niewielkie odżelaziacze i odmanganiacze z komorą sprężonego powietrza. Przykładem takiego urządzenia jest system polskiej marki Ecoperla Oxytower. Produkty tego typu działają z każdym rodzajem zbiornika ciśnieniowego. Cały proces napowietrzania wody oraz katalizy zachodzi wewnątrz butli ciśnieniowej.

Przeczytaj recenzję Ecoperla Oxytower: Ecoperla Oxytower – alternatywa dla klasycznych odżelaziaczy

Minusem jest to, że odżelaziacze i odmanganiacze wody z komorą sprężonego powietrza nie są sobie w stanie poradzić z każdymi przekroczeniami. Producenci podają maksymalne stężenia żelaza, manganu i siarkowodoru, które będą dały radę usunąć. Ponadto takie urządzenia są dostosowane do oczyszczania wody przy mniejszym zużyciu wody.

Odżelazianie wody na złożu Greensand

Wiele można usłyszeć także o innej metodzie odżelaziania oraz odmanganiania, która znajduje swoje zastosowanie nie tylko w gospodarstwach domowych, ale podobnie jak odżelaziacze i odmanganiacze ze wstępnym napowietrzaniem, także w przemyśle.

Proces redukcji żelaza i manganu odbywa się na specjalistycznym złożu Greensand. To, aby działało prawidłowo, musi zostać zregenerowane za pomocą nadmanganianu potasu. Należy zachować szczególne środki ostrożności przy jego dozowaniu.

Odżelaziacze i odmanganiacze wody działające w oparciu o złoże Greensand mogą współpracować z przeponowymi zbiornikami ciśnieniowymi. Są w stanie usunąć dość spore przekroczenia obu substancji pod warunkiem, że woda posiada odpowiedni odczyn pH.

Inne metody odżelaziania i odmanganiania wody

Wymienione powyżej metody odżelaziania i odmanganiania należą do najpopularniejszych i najskuteczniejszych, co wcale nie oznacza, że są jedynymi. Jeśli niezbędne jest uzdatnianie tylko wody pitnej, można zastosować system odwróconej osmozy.

Z niewielkimi przekroczeniami żelaza i manganu jest w stanie poradzić sobie nawet zmiękczacz wody. Należy jednak liczyć się z tym, że przez zalegające na żywicy jonowymiennej żelazo i mangan, złoże może ulec znacznie szybszemu zużyciu. Ponadto żelazo można usuwać nawet na kolumnach filtracyjnych, o ile panują sprzyjające temu warunki.

Poznaj metody usuwania żelaza i manganu z wody: https://www.zestudni.pl/blog/usuwanie-zelaza-i-manganu-z-wody-poznaj-metody-ekspertow/